Thumb 0f970b9b93fdbe4949614ecea4258d1be5dce3a1
185a32652c9a966c664e2e49496a6cfc0c5aea39

Deken Geert Lauvenberg

Ik collecteer omdat:

Als deken vind ik het belangrijk dat wij in het dekenaat Susteren in 2020 geld inzamelen voor de Dalitvrouwen in India.
Het zijn kansarme vrouwen die onze steun goed kunnen gebruiken. Door onze financiële ondersteuning kunnen deze vrouwen melkkoeien, geiten en boerenkippen aanschaffen en hierdoor een fundament leggen voor een zekere toekomst.

0

donaties

€ 0

ingezameld