Dalit vrouwen

Ik collecteer omdat:

In de vastentijd collecteren wij voor de kansarme “Dalit-vrouwen” in India. Dalit-vrouwen zijn jonge weduwen en alleenstaande moeders die helemaal onderaan de sociale ladder staan. “Dalits” vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze ondergaan extreme uitbuiting, onmenselijke behandeling en wreedheden Omdat zij geen bron van inkomsten hebben verkeren zij in grote nood. Een door de bisschoppen van de zuidoostelijke deelstaten van India in het leven geroepen organisatie wil deze vrouwen helpen door het starten van een sociaal project. De Dalit-vrouwen zijn traditionele landarbeider. Deze landbouwkennis maakt hen zeer geschikt voor eigen landbouwprojecten waarmee ze zelf geld kunnen verdienen. Zelf willen ze graag melkkoeien, geiten en boerenkippen gaan fokken. Het project beoogt om deze koeien, geiten en kippen onder 250 kansarme Dalit-vrouwen te verdelen. Ze kunnen dan voortaan zelf hun geld gaan verdienen. U bijdrage kan veel goeds bewerken.
0

donaties

€ 0

ingezameld